Friday, September 14, 2007

Ang mga Liham ni Screwtape ni C.S. Lewis, Liham Blg. III

About this project.
Preface (Paunang Salita)
Letter No. I, II

Notes: Letter III is pretty straightforward and so I had an easier time translating it. A couple of things:
I translated 'horror' as pagkaasiwa since the use of the word 'horror' was hyperbole and the direct translation pagkatakot or pagkasindak wouldnt sound right. I have trouble with hyperbole if ever they appear in the letters. Do I translate them as-is, keeping the hyperbole knowing that they dont translate that well? Or do I go for how it sounds? I suppose I have to take it on a case-by-case basis. 'Aggravate that most useful human characteristic,
the horror and neglect of the obvious' was translated Pag-ibayuhin mo sa kanya yaong pinaka-makabuluhang kaugalian ng mga taga-lupa, yaong pagkaasiwa at di-pagpansin sa mga bagay na hindi na kailangang halukayin.

I translated 'double-standard' as pagkaipokrito. So 'To keep this game up you and Glubose must see to it that each of these two fools has a sort of double standard' became Upang panatiliin ang ganitong kalagayan, kailangang siguraduhin ninyo ni Glubose na ang dalawang hunghang na ito ay may pagkaipokrito sa pakikitungo nila sa isa't isa.
Mahal kong Wormwood,

Labis kong ikinagalak ang ibinalita mo sa akin tungkol sa relasyon ng iyong pasyente sa kanyang ina. Malaking bentaha ito para sa iyo, pero huwag kang kampante; tuloy mo lang ang pagpukpok sa kalamangan mong ito. Ang kaloob-looban ng iyong pasyente ang siyang unang pinupuntirya ng Kalaban--nagsisimula siya sa loob, papalabas--at unti-unti Niyang inilalagay sa Kanyang bagong pamantayan ang asal, kilos, at pag-uugali ng iyong pasyente, at sa anumang sandali ay maaari na nitong maabot maging ang kanyang pakikitungo sa ale. Sikapin mong mauna bago pa Siya makarating dito. Makipag-ugnayan ka kay kasamang Glubose, ang siyang humahawak sa ina, at pag-usapan niyo kung paano ninyong dalawa paiigtingin sa bahay nila ang kagawiang pagkainis sa isa't isa; munting kurot dito, munting kurot doon. Makatutulong sa iyo ang mga sumusunod.

1. Panatiliin mo ang kanyang atensyon sa mga bagay na nangyayari sa kaibuturan, sa kanyang puso, isip, at damdamin--sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang palagay, ang kanyang pagbabago ay tanging dito nabuo kung kaya't ang kanyang pansin sa ngayon ay nakatuon sa kung anong nangyayari sa kaloob-looban ng kanyang pagkatao--o dun lamang sa bersyon nito na napurga na niya at naalisan ng mga di kanais-nais (sa kanyang pananaw) na mga bagay, at tanging itong bersyon na ito ang hahayaan mong makita niya. Itulak mo siya dito. Alisin mo sa kanyang pansin ang mga pinakasimple, pinakapayak na alituntunin at tungkulin ng kanyang bagong pananampalataya sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya na ang tanging bigyan ng pansin ay ang mga pinaka-ispirituwal na bagay at yaong mga konseptong di na sa saklaw ng pang araw-araw niyang pakikitungo sa kapwa. Pag-ibayuhin mo sa kanya yaong pinaka-makabuluhang kaugalian ng mga taga-lupa, yaong pagkaasiwa at di-pagpansin sa mga bagay na hindi na kailangang halukayin. Dalhin mo siya sa kalagayang kung saan maari niyang suriin ang kanyang sarili habang hindi natutuklasang ganoon pala siya, bagay na kitang-kita ng sinumang kasambahay niya o katrabaho sa opisina.

2. Walang dudang hindi mo mapipigilang ipanalangin niya ang kanyang ina, nguni't may paraan tayo upang ipawalang-saysay ang kanyang mga panalangin. Siguraduhin mong ang kanyang mga panalangin ay palaging ganap na "ispirituwal", na laging ang kalagayan ng kaluluwa ng kanyang ina ang kanyang binibigyan ng pansin at hindi ang rayuma nito. Dalawang bagay na ikalalamang mo ang magiging bunga nito. Una, ang kanyang pansin ay matutuon lamang sa mga bagay na sa kanyang pakiwari ay mga kasalanan ng kanyang ina, kung saan, kung siya'y iyong gagabayan ng kaunti, mauudyok natin siyang ihanay sa "kasalanan" lahat ng bagay na pabigat sa kanya o kinaiinisan niya tungkol dito. Sa gayon, para mo na ring pinipigaan ng kalamansi ang mga maliliit na sugat na idinudulot ng kanilang pang araw-araw na alitan na kung tutuusin ay wala namang kwenta. Ito'y magagawa mo kahit siya naninikluhod at nananalangin. Di naman ito kahirapan para sa iyo; maari pa ngang magdulot ito sa iyo ng aliw. Ikalawa, dahil pahapyaw lamang ang kaalaman niya tungkol sa kaluluwa ng kanyang ina at kadalasan pang mali, masasabi nating ang kanyang ipinagdarasal ay isang taong kathang-isip lamang niya at ang kailangan mo lamang gawin sa araw-araw ay siguraduhing itong kathang-isip niyang ito ay unti-unting mawalay sa wangis ng tunay niyang ina--ang mahadera niyang kasama tuwing almusal. Sa kalaunan, magiging napakalayo na ng kathang-isip na ina sa tunay na ina para sa kanya kung kaya't walang layunin o damdamin sa kanyang panalangin para sa kathang-isip na ina ay makaaapekto sa kanyang pakikitungo sa tunay na ina. Ako ma'y nagkaroon ng mga pasyente na parang pinaiikot ko sa aking mga kamay kung kaya't kaya ko silang ibaling mula sa isang taong taimtim na nananalangin para sa kaluluwa ng asawa o anak at sa isang kisapmata'y magiging isang taong walang kaabog-abog kung bugbugin ang asawa o anak na kung kailan lang ay ipinagdarasal niya.

3. Kapag ang dalawang taga-Lupa ay matagal nang nagsasama sa ilalim ng iisang bubong, kadalasan sila'y mayroong mga gawi, o tono ng pananalita, o hilatsa ng pagmumukha na labis na nakaiirita para sa kanilang kasambahay. Pukpukin mo ito. Dalhin mo sa buong pansin ng iyong pasyente yaong pagtaas ng kilay ng kanyang ina na natutuhan niyang kainisan nung siya'y isang paslit pa lamang, at udyukin mo siyang isipin kung gaano niya kinaiinisan ito. Ipasok mo sa kukote niya na alam ng kanyang ina na kinaiinisan niya ito at sinasadya niyang gawin ito upang siya'y asarin--kung alam mo ang iyong ginagawa, ni hindi niya mapapansin na walang basehan ng palagay niyang ito. At siyempre, huwag mo hayaang isipin niya na siya rin ay may mga gawi, tono ng pananalita, o hilatsa ng pagmumukha na labis ding kinaiinisan ng kanyang ina. Dahil hindi naman niya naririnig o nakikita ang kanyang sarili, madali nang gawin ito.

4. Sa ating lipunan na maari nating tawaging sibilisado, ang pagkasuklam ay ipinakikita sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salitang napakainosente kung iyong susuriin (ang mga kataga mismo ay di nakasasakit) nguni't sa paraan ng pagbigkas, o sa pagtitiyempo nito, hindi malayo sa isang sapak sa mukha. Upang panatiliin ang ganitong kalagayan, kailangang siguraduhin ninyo ni Glubose na ang dalawang hunghang na ito ay may pagkaipokrito sa pakikitungo nila sa isa't isa. Kailangang ipagpilitan ng iyong pasyente na lahat ng kanyang binibigkas ay kailangan lamang husgahan na gamit lamang na batayan ay ang mismong mga katagang kanyang ginamit, at kasabay nito, lahat ng binibigkas ng kanyang ina ay huhusgahan niya gamit ang pinakabalat-sibuyas na batayan ng di lamang mga katagang naibigkas, nguni't maging ang tono ng pananalita, paraan ng pagkabigkas nito, lahat ng kondisyong umiiral nang kanyang bigkasin ito, at kung ano mang suspetsa niya kung bakit ito binigkas. Itulak niyo ang kanyang ina na gamitin din ang ganitong batayan sa pakikitungo sa kanyang anak. Kaya't sa bawat alitan nilang dalawa, lubos na kumbinsido sila, o di kaya'y kumbinsido sa kabuuan, na sila'y walang kasalanan. Alam mo na: "Tinanong ko lang siya kung anong oras kami maghahapunan, bigla ba namang nag-alburoto." Kapag nakagawian na nila ito, ang iyong makakamtan ay isang kalagayang magiging puspos ng ligaya para sa iyo--yaong pagbigkas ng taga-Lupa ng mga katagang alam niyang nakasasakit, at pagkatapos ay magrereklamo kung nagdamdam ang pinatatamaan niya nito.

Bilang pangwakas, sabihin mo sa akin kung nasaan ang matanda sa kanyang pananampalataya. Siya ba'y naiinggit sa panibagong pinagkakaabalahan ng kanyang anak?--naiinis na sa ibang tao pa niya ito natutunan, at napakahuli na, samantalang di naman siya nagkulang na ituro ang pananampalataya sa kanya noong siya'y bata pa? Naiisip ba niya na masyado itong binibigyan ng tsetse-buretse ng kanyang anak--o di kaya'y masyadong naging madali ito para sa kanya? Tandaan mo yaong kuya sa kwento ng Kalaban tungkol sa alibughang anak.

Lubos na nagmamahal,
Ang iyong Tito Screwtape

Ekuva matata

From fionski, I learned that the word 'churky' is the new 'chorva'. Churky, like its predecessors, is an all-purpose utility word for something you dont have a word for: "Metanoia, theosis, and other similar churky". Like that. She mentions in a blog post that she first heard of it in a male-dominated department of a customer service center she used to work for. I found that strange at first. Churky is so... I was going to say gay, but that's not right. Gayspeak is more elaborate, more over-the-top. Chuvachuchu, an earlier form of churky, is an example of gayspeak. No, 'churky' is too cute. As this word is currently used by "cigarette smoke reeking, beer lugging, cuss loving men," one can only speculate that the word is used to soften up their macho image to be less threatening to the opposite sex. They can land more chicks that way. But I digress.

What I would like to do instead is try to trace the origins of the word. This would be a highly-speculative exercise, needless to say, but one that could be the basis of a more scientific study.

I mentioned before that the word can be directly traced to 'chorva'. It's easy to see why the Pinoy male steeped in a macho culture would reject it. It's too soft. The use of the R-V combination makes it so. The R sound itself is soft, but the V and its related F sound--an unvoiced version of V--is typically associated with gayspeak. It would make sense therefore for a heterosexual male to replace those sounds with the clunkier, harder K sound in churky.

Before 'chorva'--and Ive never heard a heterosexual male use the word--was 'chuva'. Again not a word Ive heard used by a heterosexual male for the same reason as above. Too soft, and too close to gayspeak, particularly to 'chuvachuchu' which probably spawned it. And here the trail ends it seems. Where did 'chuvachuchu' come from?

Here is my hypothesis: There is a more traditional word, still in use in everyday, normal language, that is used as an all-purpose word. That word is 'kuwan'. "Nakuha mo na ba yung kuwan, Juan?" It's a high-context word like churky and chuva, in that one needs to know the context in which it is used to be able to ascertain its meaning. "Kaka-kuwan ko lang e" in itself doesnt give much information. One has to know the circumstances in which 'kuwan' is used for the sentence to have any meaning. The steps from 'kuwan' to 'chuvachuchu' is not as farfetched as it seems. The K sound and W sound in kuwan morphed into the CH and V sounds respectively. The transitional words 'kuvan', 'kvan', 'chuwan', 'chwan', 'chuvan' and 'chvan' are our missing links. If we find records of the use of any of these transitional words in any Filipino language, then the search area is considerably narrowed. For now, we will assume that these transitional words existed, albeit briefly. And given that a lot of Filipino languages arent written languages, records of their use could be hard to come by. We could also speculate that these transitional words occurred at random; from a random speech impediment, for example. This would make the transition words even more impossible to track down, but for now we'll postulate their existence.

You may ask, "What if the word 'chuvachuchu' didnt directly descend from any of the transition words at all but is a result of some homosexual guy's creativity?" I would have to say that is highly unlikely because the evidence we now have, albeit circumstantial, point to a gradual transition from 'kuwan' to 'churky' and therefore, any hypothesis that involves creativity by an unknown gay person is probably not true.

In any case, I prefer the word 'ek-ek'.

Tuesday, September 11, 2007

Asian Domme, Part I

Note: Although this post isnt particularly sexual, it does contain unconventional practices of a sexual nature, which I will try to treat as clinically as I can. It also contains language not suitable for polite conversation.

A little over a year ago, performance artist/tour guide/art gallery owner Carlos Celdran featured one Domina Jane in his Manila gallery, whom he billed 'Mistress of fetish/BDSM/Disciplinary Arts', and this sentence has more slashes than a Friday the 13th sequel. This was the first time I heard of this sort of thing described as art, and we'll come back to that in a bit. Anyway, the reason I was reminded of this post of Celdran's is because of a recent conversation I had with a long-time friend via Yahoo messenger.

"Im into cyber-domination," she told me. Now to put things in proper perspective, my friend, whom we'll hide under the pseudonym Eilís, is not the type, if one looks at her. She's pretty in a mestiza sort of way, intelligent and has a sunny, bubbly personality that people find attractive, but she looks 'normal'--no tattoos, no body piercings, her hair isnt dyed purple. She doesnt do anything that would scream 'different'. In fact, she lives a quite normal life. But since Ive never been one to judge a person by how he or she looks on the outside, I wasnt really surprised. And when I met her, she did have an adventurous vibe about her. I was, instead, curious. "Does it involve video cameras?" I asked.

"Yes," she said. And no she doesnt record them. I suppose that would be against her sense of propriety, which is an ironic thing to say at first blush, but only because we have preconceived notions of what constitutes propriety, but anyway, she said she doesnt record them, although judging by what she showed me later (a message) some of her clients probably dont mind. Again, more later.

"Im not into extreme BDSM," she said. Of course from where I stand, even if there were mild forms of the whole bondage and submission thing, to me they would seem extreme. "I like newbies." Newbies are easier, she said. They meet in some BDSM website and the prospective 'bitches'--my term; theyre technically called subs/slaves--'Slaves' seems so... incorrect since theyre doing this willingly; we'll stick with bitches--the prospective bitches sends her a message.

"What message? ASL please?"

"That won't get them anywhere with me. I won't be impressed. They should show respect and deference. Im superior to them."

"How about, 'If it pleases the dominatrix, may I, a maggot, have the honor of being whipped by your superior cat-o-nine-tails?' Like that?'"

"Something like that."

She sent me a file. It was a copy of a message sent to her, which I reproduce in full below, blocking out certain items to protect the not-so-innocent.
Hello Asian Domme [not her real nick], first at all: thank You for taking the time to read this message, i feel honoured being read by a Real Dominant Lady.

I have just read Your profile and i would like to introduce myself, kneeling at Your feet:

This is [name] a 32 years old, male, slave-sub (as needed), Latino, (from [South American country]). I would like to be trained/enslaved, under Your authority and ownership. I am into bondage, discipline, humiliation, light to mild torture, being treated and trained as a puppy and ponyboy, bootlicking also enjoy verbal and physical humiliation

You can humiliate and degradate me for Your only entertaiment, i have a digital camera and a webcam. i am also curious about consensual blackmailing. I thank You sincerely Your time and i beg You to apoligize me if i had been bothering You at anyway.

Worshiping You:

slave [name]
Notice the capitals of the second person pronouns while the first person pronoun I, if not at the beginning of the sentence, uses a deferential lower case most of the time. This guy's good. Notice also that part about consensual blackmailing, which is a subtle message meaning "Go ahead and record this on video. You could use it to humiliate me some more in the future." It turns out the bitches get addicted to the treatment they get from Eilís, and they keep coming back for more.

"What do you do to them?," I asked.

"Stuff. I make them fuck their butts with a tampon. Or make them use the tampon at work."

Believe it or not, not once was I judgmental about this whole conversation. I was interested in it not because of some perverse curiosity, but because of just everyday, plain-vanilla curiosity. "That's so creative," I said. I thought it was creative. I wouldnt have come up with something like that, anyway.

"It's all about being creative," she said. What an interesting concept, I thought. This whole thing is all about creative expression, which reminded me of Carlos Celdran's post on Domina Jane. This was performance art for both dominatrix and her bitch for their mutual entertainment, and dare I say, for their need for edification. I still can't tangibly figure out what they get out of it, though.

"What do you get out of it?"

"I feel powerful, of course. And I enjoy the creative challenge. I dont really get sexually turned on by watching these men play with themselves."

"And what do they get out of it? What makes them want to be dominated?"

"That's the mystery. Some enjoy the feeling of being 'dirty'."

I need to do some research on the psychology of the need for being someone's bitch. Like Eilís, Im sure most of them lead fairly normal lives and would not stand out in a crowd. Although I would hypothesize that they get some kind of endorphine rush out of it, similar to what prolonged exercise can give you. Or perhaps another neuro-chemical is involved. One that is similar to endorphine.

I was curious for more information but she cut our conversation short. "That's enough for now. I'll tell you more later."

It's not everyday that your friend tells you her deepest, darkest secrets. She knows Im going to make a blog entry out of it, too. In fact she encouraged me to do so, even telling me to register with Pinoyblog.com so more people can read it. But Im not really much of a joiner. So here it is, Eilís. Im looking forward to Part II.

Friday, September 07, 2007

The flight of Flew

As with Albert Einstein, there has been a tug-of-war between atheists and theists over the beliefs of Antony Flew. In 2004, news first came out that this former starter for the atheist first team has switched sides and decided to play for the opposing team, something he has denied in subsequent interviews, asserting instead that what he believes in is closer to Deism, which he shares with such luminaries as Thomas Jefferson. I speculated that the new atheists (Dawkins, et al.) decided to come out with their polemic against the existence of God as a response to Professor Flew's alleged switching of sides--they had to do some damage control. Such was the impact of their loss of Professor Flew.

I myself withheld any conclusions as to where Professor Flew's true position lies. I thought that to be fair to him, I would interpret his beliefs as, not really deism, but a position that the existence of a God could no longer be categorically denied, that is, one cannot reasonably eliminate the existence of a God from the realm of the reasonable.

But it turns out he has written a book (with Roy Abraham Varghese) with a rather straightforward title: There Is a God (How the World's Most Notorious Atheist Changed His Mind) due out in October this year. Such a categorical statement! One that would no doubt ruffle feathers among the Scarlet Letter crowd. From the Harper Collins site:
In one of the biggest religion news stories of the new millennium, the Associated Press announced that Professor Antony Flew, the world's leading atheist, now believes in God.

Flew is a pioneer for modern atheism. His famous paper, Theology and Falsification, was first presented at a meeting of the Oxford Socratic Club chaired by C. S. Lewis and went on to become the most widely reprinted philosophical publication of the last five decades. Flew earned his fame by arguing that one should presuppose atheism until evidence of a God surfaces. He now believes that such evidence exists, and There Is a God chronicles his journey from staunch atheism to believer.

For the first time, this book will present a detailed and fascinating account of Flew's riveting decision to revoke his previous beliefs and argue for the existence of God. Ever since Flew's announcement, there has been great debate among atheists and believers alike about what exactly this "conversion" means. There Is a God will finally put this debate to rest.

This is a story of a brilliant mind and reasoned thinker, and where his lifelong intellectual pursuit eventually led him: belief in God as designer.
I expect either of two things from the militant atheist camp (not from the reasonable atheists--yes, there is such a thing as a reasonable atheist): 1) War drums; a concerted effort to discredit Professor Flew's arguments, if not his person or 2) Spin. "See? Flew doesnt really believe in the Christian god. He's still on the side of reason." (For reason, read: He's still one of us.).

Abangan.

Thursday, September 06, 2007

Ang mga Liham ni Screwtape ni C.S. Lewis, Liham Blg. II

About this project.
Preface (Paunang salita)
Letter No. I

Notes: This letter was particularly difficult for its use of imagery and figures of speech which have no equivalent in Pilipino and I had to do the best I can to keep the mood and tone of Screwtape's letter, which was both of a loving uncle who speaks familiarly with his nephew, but also at times a higher-ranking operative of Hell, thereby sometimes writing in a more or less official manner.

I tried to keep the imagery intact. There is a part where the letter uses 'Gothic' to describe a church building, and I debated whether or not to use Gothic as-is, but in the end opted for Ang tanging nakikita ng iyong pasyente ay ang mga gusali, mga moog, mga di-pa-halos-tapos na magarbong simbahang batong itinatayo sa bakanteng lote for 'All your patient sees is the half-finished, sham Gothic erection on the new building estate.' For 'His mind is full of togas and sandals and armour and bare legs...' I added a phrase that says that this imagery is from patrician Rome which isnt in the original: Ang kanyang isip ay puno ng toga, mga sandalyas, mga baluti't kalasag at hubad na mga binti ng mga senador o heneral sa Roma. Without ng mga senador o heneral sa Roma, the image wouldnt be there. I also used 'day care' to translate 'nursery'-- as in nursery school. Day care would be more familiar to more Filipinos since the Department of Social Welfare has decided to call its pre-school program in the barrios day care centers instead of nursery schools.

I expect to be returning to this letter, as I will no doubt do with the other letters, for some tweaking here and there.

Mahal kong Wormwood,

Labis kong ikinasama ng loob na ang iyong pasyente ay naging Kristiyano. Huwag ka sanang umasa na hindi ka mapapatawan ng parusa dahil dito; tunay ngang ako'y umaasa na sa iyong masusing pagmumuni-muni sa bagay na ito, ikaw mismo'y magnanais na ika'y mapatawan ng parusa. Samantala, gawan na lang natin ng paraan upang hindi maging lubos na trahedya ang pangyayaring ito. Di natin kailangang maghinagpis; daan-daan nang mga nilalang ang nabawi natin matapos nilang saglit na mamasyal sa kampo ng Kalaban kahit na may sapat na gulang at pag-iisip na ang mga ito--sila'y nanumbalik na sa atin sa kalaunan. Lahat ng gawi ng iyong pasyente, maging sa isip niya't sa gawa, ay pabor pa rin sa atin.

Isa sa mga pinakamasigasig nating kakampi dito ay ang mismong Iglesiya. Hayaan mong ipaliwanag ko ito at baka magkamali ka ng pang-unawa sa sinabi ko. Hindi ko tinutukoy ang walang hanggang Iglesiya na siyang laganap sa lahat ng panahon, kumukupkop sa buong sansinukob, kakila-kilabot na parang isang hukbong mananakop, mga bandila'y nagsisiwagayway. Sa harap ng Iglesiyang iyan, kahit ang pinakamagiting nating mga taga-tukso'y tinatakasan ng tapang. Nguni't sa kabutihang palad, hindi ang Iglesiyang ito ang siyang nakikita ng mga taga-Lupa. Ang tanging nakikita ng iyong pasyente ay ang mga gusali, mga moog, mga di-pa-halos-tapos na magarbong simbahang batong itinatayo sa bakanteng lote. At kapag pumasok siya sa loob, ang makikita niya ay ang nagtitinda sa palengke na bakas sa mukha ang pagka-ipokrito, na lalapit sa kanya't bibigyan siya ng isang nagniningning na aklat ng liturhiya na ni isa man sa kanila'y di nauunawaan, isang munting gusgusing aklat na puno ng mga talata't bersikulong nagmamalinis sa pagkarelihiyoso, walang kwenta, at di halos mabasa sa liit ng pagkakasulat ng mga titik. At kapag nakahanap na siya ng mauupuan, lilingon siya sa paligid, at ang tatambang sa kanya ay ang kanyang mga kapit-bahay na pinagsisikapang niyang iwasan. Siguraduhin mong maisaksak mo ng maigi sa kanyang kukote ang mga kapit-bahay niyang yaon. Ipagpalit-palit mo sa isipan niya ang mga katagang tulad ng "ang katawan ni Kristo" at ang pagmumukha ng mga nasa kabilang upuan. Hindi na mahalaga, siyempre, kung anong uri ng tao ang nandoon sa kabilang upuan. Maaring siya'y isang dakilang mandirigma sa panig ng Kalaban. Di bale. Ang iyong pasyente, salamat sa ating Ama sa Kailaliman, ay isang tanga. Kung isa man sa mga kapit-bahay niyang ito'y disintonado, o may maingay na sapatos, o dalawang baba, o kasootang tila wala sa hulog, madali mong mapaniniwala ang iyong pasyente na ang kanilang pinaniniwalaang relihiyon ay katawa-tawa. Kasi sa ngayon, nililinlang niya ang kanyang sarili na kapag nasambit ang katagang "Kristiyano", ang ideyang nasa kanyang diwa ay purong ispirituwal na hindi maaaring isalarawan, subali't ang katotohanan, ang kanyang mga ideya patungkol sa 'Kristiyano" ay binubuo ng mga larawan. Ang kanyang isip ay puno ng toga, mga sandalyas, mga baluti't kalasag at hubad na mga binti ng isang senador o heneral sa Roma, at ang mismong katotohanan na pangkaraniwang kasootan lamang ang bumabalot sa katawan ng mga nagsisipagsimba ay isang tunay na suliranin para sa kanya, kahit hindi naman niya namamalayan ang suliraning ito. Dapat manatili itong hindi niya namamalayan; huwag mo siyang hayaang isipin kung ano ang inaasahan niyang anyo ng isang Kristiyano. Panatiliin mong malabo sa kanyang isipan ang lahat ng ito at sinasabi ko sa iyo na magdudulot ng walang hanggang kalibangan ang pagpapausbong sa kanya ng uri ng kaliwanagan na tanging Impiyerno lang ang makapagbibigay.

Pagsumikapan mong ipagpatuloy niyang maramdaman ang pagkabigo at panghihinayang kapag hindi niya nakamtan ang inaasahan niyang bunga ng kanyang pagiging Kristiyano, na siguradong mararamdaman ng iyong pasyente sa kanyang mga unang linggo sa iglesiya. Hinahayaan ng Kalaban na salubungin ang tao ng pagkabigo sa bukana ng bawat pagpupunyagi. Tulad ito ng nararamdaman ng isang paslit kung saan matapos niyang mamangha sa aklat na Mga Kuwento mula sa Odyssey nung siya'y nasa day care pa lamang ay pinag-interesan and seryosong pag-aaral ng wikang griyego. Nangyayari rin ito sa dalawang magsing-irog na nagpakasal at sinimulan ang di birong gawaing mamuhay sa iisang bubong. Sa lahat ng aspeto ng buhay, ang pagkabigo ang nagsisilbing tanda na ika'y nakatawid na mula sa larangan ng pangarap at panaginip tungo sa larangan ng nakapapagod na paggawa. Kaya ng Kalaban na ipagsapalaran ito pagka't mayroon siyang pantasiyang di ko mawari na tila baga nais Niyang malaya siyang mahalin at paglingkuran ng mga nakasusulasok na pesteng mga taong ito--"mga anak" ang tawag Niya sa mga ito, gamit ang nakasanayan Niyang obsesyong bulukin ang daigdig nating mga ispirito sa pamamagitan ng maanomalyang pakikipagrelasyon sa mga hayup na ito. Sa kagustuhan Niyang maging malaya ang mga ito sa kanilang mga gawi at kagustuhan, ayaw Niya silang palayawin at hinahayaan Niya silang madapa, tungo sa mga layuning inihatag Niya para sa kanila: hinahayaan Niyang hanapin nila ang landas patungo dito. Narito ang puwang upang tayo'y makapasok. Subali't tandaan mo, narito rin ang peligro. Sa oras na malampasan nila itong pasimulang pananabang, mas hindi na sila aasa sa emosyo't damdamin, at dahil dito, mas mahirap na silang matukso.

Ako'y sumusulat sa iyo sa pag-asang ang mga tao sa susunod na upuan sa simbahan ay walang makatwirang dahilan upang makaramdam ng pagkabigo. Siyempre kung mayroon man--kung alam ng iyong pasyente na ang babaeng yaon na may katawa-tawang kalo ay isang panatikong manlalaro ng pusoy o yaong lalaking may maingay na sapatos ay saksakan ng kuripot at mangingikil--mas mapadadali ang trabaho mo. Ang kailangan mo na lamang gawin ay huwag hayaang pumasok sa diwa niya ang katanungang, "Kung ako, kung ano man ako, ay maaring maituring na isang Kristiyano sa kung ano mang pakahulugan nito, bakit ko gagawing dahilan ang kung ano mang bisyo mayroon ang mga taong yaon sa kabilang upuan upang ituring kong kaplastikan o nakagawian lamang ang kanilang relihiyon?" Maaring maitanong mo kung posible nga bang hadlangan ang katanungang ito na umusbong sa pag-iisip ng isang tao. Oo naman, Wormwood, oo naman! Ingatan mo lamang siya at ang tanong na ito'y hindi mamumuo sa isipan niya. Hindi pa siya gaanong nagtatagal sa piling ng Kalaban kaya't wala pa siyang tunay na pagpapakumbaba. Kung ano man ang kanyang sabihin, kahit pa nakaluhod siya, tungkol sa kanyang pagiging makasalanan ay inuulit lamang niya na parang loro. Sa kahuli-hulihan, naniniwala pa rin siya na lamang pa rin ang kanyang kabutihan sa kanyang mga kasalanan sa talaan ng pananagutan ng Kalaban dahil hinayaan niya ang kanyang sarili na sumanib sa pananampalataya, at sa kanyang pag-iisip, nagpapakita siya ng ibayong pagpapakumbaba at kahigtan sa pagsisimba kasama ng mga suplado, "nakaismid", at pulpol na mga kapit-bahay niyang ito. Panatiliin mo siya sa ganoong pag-iisip sa abot ng iyong makakaya.

Lubos na nagmamahal,
Ang iyong Tito Screwtape

Tuesday, September 04, 2007

Giving elitism a bad name

In Kurt Vonnegut's novel The Sirens of Titan, there's this church congregation called Barnstable First Church of God the Utterly Indifferent where as a matter of faith, they handicap themselves so as to make sure that no one has an advantage over their fellows. The head of the congregation, a Reverend C. Horner Redwine carries about on his person 48 pounds of lead shot in bags on his chest, his back, his ankles and wrists. These weights represented "his handicaps in the race of life". Stronger persons would carry more weight, weaker ones would carry less, so that no one has an unfair edge in the race of life.
Everyone wore handicaps of some sort. Most handicaps were of an obvious sort — sashweights, bags of shot, old furnace grates — meant to hamper physical advantages. But there were, among Redwine's parishioners, several true believers who had chosen handicaps of a subtler and more telling kind.

There were women who had received by dint of dumb luck the terrific advantage of beauty. They had annihilated that unfair advantage with frumpish clothes, bad posture, chewing gum, and a ghoulish use of cosmetics.

One old man, whose only advantage was excellent eyesight, had spoiled that eyesight by wearing his wife's spectacles.

A dark young man, whose lithe, predaceous sex appeal could not be spoiled by bad clothes and bad manners, had handicapped himself with a wife who was nauseated by sex.

The dark young man's wife, who had reason to be vain about her Phi Beta Kappa key, had handicapped herself with a husband who read nothing but comic books. (Copyright © 1959 Kurt Vonnegut Jr.)

That fictional congregation has taken upon itself the responsibility of eliminating the elite. At this point in this blog post, I'd like to make a confession: I am an elitist. I say it not proudly nor shamefully, but only as a matter of fact. I believe this country should be ruled by the best and the brightest, and I do not believe that all men are equal--some people have more ability than others. In a blog post a few months back, I submitted that an elite, a moral and intellectual one, should have the sole authority to select our leaders, to try to wrest this authority from the amoral and unintellectual aristocracy who have been manipulating our electoral processes. Let me clarify something though. I believe that all men ARE created equal in that we all have equal rights given to us by nature and nature's God, that each human life is equally precious, that each human life is important. I just dont believe that we're all the same.

When I said I am an elitist, I take the word to mean a very specific thing which I mentioned in the last paragraph, that is, the belief that the best and the brightest should run the country. Also concomitant to that is the belief that the existence of an elite isnt bad, that it isnt something we can eliminate unless we can enforce the rules of the Barnstable First Church of God the Utterly Indifferent, or the rules of the Soviet Union and Red China. But over the years, elitism has acquired a distasteful meaning. The American Heritage Dictionary (via Dictionary.com) has this entry for elitism:

e·lit·ism or é·lit·ism (ĭ-lē'tĭz'əm, ā-lē'-) n.
1. The belief that certain persons or members of certain classes or groups deserve favored treatment by virtue of their perceived superiority, as in intellect, social status, or financial resources.

2. a. The sense of entitlement enjoyed by such a group or class.
b. Control, rule, or domination by such a group or class.
These definitions are distasteful and is not the sort of elitism I believe in. (Dictionary.com gives 'practice of or belief in rule by an elite' as a definition, which is closer to mine.) In definition 1 of the AHD, it says the elite deserve favored treatment. No one should deserve favored treatment by virtue of being part of an elite. Definition 2a, it hardly needs saying, is the type of elitism demonstrated by a Manila Standard Today columnist for which she was justly pilloried. Definition 2b is slightly better, but not by much. It says 'control, rule, or domination', which is different from 'run' or in Filipino magpatakbo. Magpatakbo is different from control, rule, or domination; it is more like being a conductor of a symphony who allows individual sections of the orchestra to shine on their own.

The MST columnist I mentioned gave elitism a bad name. In fact, her attitude has debased elitism to the category of crime: Let us punish her for her elitism. No. Let us punish her for being a boorish--I was going to say bitch, but she has taken that term of opprobrium as something of a point of pride. Let us punish her for being a boorish, barbarian, wannabe-member-of-the-creme-de-la-creme. Your application for membership has been rejected, ma'am.

Another thing that gave elitism a bad name is the idea of class struggle. The noble, heroic proletariat against the predator elite. Granted, the elite has indeed been predatory. Parasitic even. Hence the idea of class struggle was born. But as history has shown, one predatory elite has just been replaced by another predatory elite in the era of class struggle. It is time we rescued society from predators, and we can do that via an elite that isnt waging class struggle, but via an elite that has the interests of the whole nation in mind and is willing to work together with other classes instead of exploiting them. One that recognizes that by helping the masses, they help themselves. There are those who have expressed doubts that such an elite exists, but I live in hope.

Towards the end of his book A Guide for the Perplexed, E.F. Schumacher wrote that whoever thought of the motto of the French Republic--Liberté, égalité, fraternité--was truly inspired. The first two words are opposed to each other and can only be reconciled by the third. Freedom unbridled will result in the strong lording it over the weak and would be remedied by equality enforced, such as the one in Kurt Vonnegut's novel, or in Communism. The two can only be reconciled by 'brotherhood' where the strong will look after the weak because they are brothers. That's the kind of class struggle that would save us all: The struggle to be brothers.